Jag vill aldrig täcka över eller göra dig till någon annan än vad du är. Jag strävar alltid efter att framhäva det vackra hos dig. Att förstärka dina drag som gör att du är du. Det är det allra viktigaste för mig, att plocka fram det allra finaste hos dig.